RAD SA RODITELJIMA U GRUPI

Radionica na temu “Šta je potrebno da dete ume i zna pred polazak u školu” namenjeno je roditeljima čija deca kreću u školu, a u cilju davanja potrebnih informacija o zrelosti deteta, karakteristikama uzrasta predškolca, specifičnostima razvoja i odstupanja od očekivanog. Najčešće se predavanja/radionice organizuju kroz grupu roditelja (do 20- ro) u objektima privatnih predškolskih ustanova koje deca pohađaju, a za roditelje kod čije se dece prethodno načinila preliminarna procena zrelosti za samo praćenje pripremnog program. Nakon prethodnog informisanja roditelja o individualnim karakteristikama svakog deteta, kroz pisane izveštaje, osmišljavaju se radionice koje roditelje informišu i usmeravaju na dalji rad sa detetom.

Procenu zrelosti i rad sa roditeljima osmišljava i vodi Sandra Rašković u saradnji sa Tamarom Vranešević i Alenkom Repac

Predavanje za roditelje i stručnjake koji rade sa decom i roditeljima “Kako biti dobar roditelj “ nudi stručnjacima uvide iz roditeljskog ugla (ukoliko i sami nisu u tim ulogama), a roditeljima pruža informacije o razvoju dece, a u vezi sa očekivanim za uzrast. Spram toga, vaspitači i roditelji se upućuju kako da prepoznaju i reaguju na detetove specifičnosti ukoliko prepoznaju odstupanje u govorno-jezičkom razvoju, pažnji, motornom razvoju deteta, socio-emocionalnom neuobičajenom reagovanju. Predavanja se organizuju u malim grupama 6-8 članova, kako bi svaki roditelj dobio relevantne informacije kako od stručnjaka, tako i od drugih roditelja shodno ličnom iskustvu.

U predavanje i radioničarski rad su uključeni svi članovi našeg tima.