RAD SA ODRASLIMA U GRUPI

Psiholoske radionice za ODRASLE, aktuelno su osmišljenje kao radionice za “Osnaživanje žena”. Kroz kontinuirani rad na sebi preispituju se razni psihološki koncepti u sferi poverenja, iskrene komunikacije i razmene, uz korišćenje tehnika za osvešćivanje teškoća, zastoja, iracionalnih uverenja i osmišljavanja načina postizanja punog potencijala. Izlazi se iz zone komfora uz podsticajnu grupnu dinamiku. Najčešće teme su: asertivnost, ženska moć, intuitivni izbori, psiholoske igre i mnoge druge.

Voditelj radionica je Slađana Pešić.