RAD SA MLADIMA U GRUPI

Psihološke i edukativne radionice za ADOLESCENTE kreirane su u cilju “Podsticanja, usmeravanja i osnaživanja mladih na sopstvenom putu razvoja”. Grupni procesi su se pokazali kao jedan od najefikasnijih pristupa u radu sa mladima.  Zašto je to tako? Zato što grupa donosi uvid da nisu sami sa svojim izazovima i dilemama, grupa zajedno gradi sigurnost i poverenje, u grupi se mladi vrlo brzo povezuju i pružaju jedni drugima moćnu psihološku podršku, gradeći međusobnu sigurnosnu mrežu. U grupi se brže uči ne samo kroz lično već i kroz iskustvo drugih, afirmativno se modeliraju adekvatne socijalne veštine.  U radu su odabrani  raznovrsni psihološki koncepti, tehnike i psihoterapeutski pristupi kako bi se adolescentni razvoj integrisao kroz kognitivni, ponašajni, emocionalni i telesni aspekt funkcionisanja. Teme koje se najčešće obrađuju su: aktivno slušanje, emocionalno opismenjavanje, jačanje selfa tj.slike o sebi, asertivna komunikacija, podsticanje autonomije i nezavisnosti, seksualnost(romantične veze), budući profesionalni izbori i životni ciljevi, kao i mnogobrojne druge teme. Sami učesnici radionica spram potreba grupe naknadno mogu birati teme koje sa psiholozima/psihoterapeutima obrađuju.

Radionice su namenjene srednjoškolskoj i studentskoj populaciji mladih.

Grupe se ujednačene po starosti kako bi se obrađivale aktuelne teme za dati   uzrast. Planirani broj učesnika grupe broji od 10 do maksimalno 15 učesnika.

Voditelji radionica su Jasna Odović Čubrilo i Slađana Pešić.