Psihološki rad u grupi

- podrška, podsticaj, terapija, edukacija -

Procesi grupne dinamike su nezamenljivi kao poseban doprinos u radu na sebi. Kroz individualne pristupe ostvaruju se odnosi poverenja i dobre emocionalne razmene na relaciji klijent-terapeut. Kroz grupni psihološki rad moguće je dobiti različitu perspektivu od drugih učesnika, koji su se suočili sa sličnim problemima ili samo imaju jedinstven uvid. Takođe, učesnik rada u grupi razvija osećaj da nije usamljen u svojim nedoumicama i strahovima, jer se grupna terapija temelji upravo na deljenju iskustava i problema.

Uočavajući prednosti rada u grupi osmisli smo nekoliko programa u radu sa: decom, mladima i odraslima.

RAD SA RODITELJIMA U GRUPI

RAD SA DECOM U GRUPI

RAD SA MLADIMA U GRUPI

RAD SA ODRASLIMA U GRUPI