Play Attention

Sve ćešće u svom radu, susrećemo se sa decom, mladima i odraslima koji imaju problem da fokusiraju ili održe pažnju na nekoj aktivnosti. Bez obzira da li se radi o dijagnostikovanom problemu (poput ADHD-a i ADD-a), ili je npr. dete prepoznato kao nemirno, sa viškom pokreta i smanjenim kvalitetom da se fokusira na traženo – ishod je isti. Ta osoba ne pokazuje svoj puni potencijal! Pažnja je bazična kognitivna funkcija, koja je oslonac svim drugim poput pamćenja, govora, mišljenja i sl. Ukoliko je prisutan problem u pažnji, velika je verovatnoća da će i druge kognitivne funkcije biti smanjene. Primeri iz prakse stimulisali su nas da tragamo za programima podrške deci i odraslima, a spram problema koji uviđamo.

 

Play Attention je sistem učenja koji se bazira na neurokognitivnom programu za učenje i razvoj kognitivnih veština. Namenjen je i deci od 5.godine i odraslima bez limita gornje uzrasne granice.

Program je namenjen osobama koje ispoljavaju:

 • ADHD ili ADD poremećaj;
 • Teškoće u učenju;
 • Anksioznost;
 • Poremećaji u ponašanju;
 • Nedostatak fokusa različite etiologije;
 • Poremećaji pamćenja različite etiologije.

Program mogu koristiti osobe sa ADHD-om, bio on dijagnostifikovan ili ne, i mogu ostvariti veliki napredak, o čemu svedoče naučne strudije. Međutim, treba imati u vidu da, bez obzira na izuzetne rezultate, ovaj program nije terapija.

Na prvom mestu podstiče:

 • kvalitet pažnje,
 • poboljšava pamćenje,
 • doprinosi učinkovitosti u savladavanju školskih veština,
 • poboljšava samoregulaciju i
 • menja/pospešuje ponašanje kod pojedinca.
 • poboljšava socijalne veštine,
 • pospešuje organzacione veštine.

Play Attention program podrazumeva:

 • Individualno prilagođen plan rada – postavljanje ciljeva, dinamika i merenja napredovanja na osnovu individualnih potreba i rezultata
 • Naprednu patentiranu tehnologiju u službi jačanja mentalnih kapaciteta – jača pažnja, memorija, koncentracija, organizacija, odgovornost, istrajnost na zadatku
 • Eliminaciju kočnica negativnog ponašanja – oblikovanje ponašanja u prilog jačanju izvršnih funkcija mozga
 • Merenje pažnje kroz prizmu četiri ključna parametra koji određuju sposobnost i nivo držanja pažnje ’pod kontrolom’ za svakog pojedinca

Play Attention koristi BodiVave tehnologiju. To je visokotehnološka traka koja, zakačena na ruku, čita signale iz mozga koji ukazuju na pažnju. Vaša pažnja kontroliše vežbe kognitivnih veština koje jačaju izvršnu funkciju. Jasnije rečeno, treniramo Vaš mozak na jedinstven način da poboljšamo veštine neophodne za napredovanje i uspeh kod kuće, na poslu ili u školi.

Play Attention je zvanično sertifikovan od strane Space Foundation kao Space Certified Educational Product, u domenu obrazovnih usluga inspirisanih kosmičkim tehnologijama, kao program i sistem inispirisan NASA tehnologijom

Podučavanje, praćenje i savetovanje od strane zvanično sertifikovanih trenera za Play Attention programa (u okviru CLR to su Mr sc. Sandra Rašković i Tamara Vranešević).

Podršku roditeljima čija deca učestvuju u programu i saradnju ka postizanju zajedničkih ciljeva.