TESTIRANJA

Obavljamo:

  • Procenu nivoa psihomotornog razvoja,
  • Procenu zrelosti za polazak u školu,
  • Procenu intelektualnih sposobnosti,
  • Procena smetnji u učenju- čitanju (npr.disleksija), pisanju (npr.disgrafija, disotografija), računanju(npr diskalulija) i dr.
  • Procenu pažnje, pamćenja, praksije, govora i jezika, vizuorprostornih sposobnosti, viših psihičkih funkcija
  • Procenu ličnosti dece,
  • Profesionalna orijentacija,
  • Neuropsihološka testiranja dece u vulnerabilnom grupama (dece sa migrenama, epilepsijom, cerebralnom paralizom,)