Tamara Vranešević

Tamara Vranešević

Psiholog


Kontakt informacije

Telefon

+381 64 30 37 377

E-mail

tamara@savetovaliste.org.rs


Rođena u Smederevu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije psihologije završava na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stiče zvanje master psiholog.

Tokom studiranja, volontira na nekoliko projekata koji su kao ciljnu grupu imali decu koja žive ili rade na ulici. Kao terenski saradnik i vršnjački edukator, bila je angažovana  u okviru Svratišta za decu. Svoje prvo radno iskustvo stiče u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji. Pored individualnog rada sa decom i roditeljima, tokom svog angažovanja sprovodila je i grupne oblike rada sa decom i adolescentima.

Prošla je različite obuke i edukacije, koje su joj pomogle da proširi svoja znanja i veštine u radu sa decom. Na završnoj je godini edukacije za Dečijeg integrativnog psihoterapeuta.

U okviru Centra Ličnog Razvoja angažovana je u individaulnom i grupnom radu sa decom i roditeljima, a takođe sprovodi i program Play attention.

Udata je i ima dvoje dece.