Mr sc. Sandra Rašković

Mr sc. Sandra Rašković

Psiholog


Kontakt informacije

Telefon

+381 64 30 37 377

E-mail

sandra@savetovaliste.org.rs


Rođena u Somboru 1973.godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije psihologije završava 1996.godine u Novom Sadu, a 2006. godine stiče i zvanje magistra psiholoških nauka.

Kao psiholog radi od 1999.godine – prvo na Institutu za mentalno zdravlje pri Kliničkom centru „Vojvodina“ na Odeljenju dečije neurologije, a potom u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Novi Sad“.  Godine 2011, nakon višegodišnjeg iskustva u radu sa mlađom decom i njihovim roditeljima, a u saradnji sa koleginicama Jasnom Odović Čubrilo i Slađanom Pešić osniva Centar Ličnog Razvoja.

Kao konsultant i saradnik više decenija angažovana u nekoliko privatnih predškolskih ustanova i škola u Novom Sadu (PU „Dobra vila“, PU „Zemlja Čuda“, PU“ Bambino“, PU“ Maštolend“, PU“ Liliput“, PU „Školigrica“, POŠ „Tvrđava“, POŠ „ Miroslav Mika Antić“).

Volonterski angažovana kao psiholog predavač u projektima psihosocijalne podrške Crvenog krsta Vojvodine.

Završila je specijalnu edukaciju iz oblasti Dečije neuropsihološke dijagnostike.

Edukovana za primenu programa Brain gym u vrtićima i školama.

Aktuelno na završnoj godini edukacije iz Integrativne dečije psihoterapije.

Objavila više naučnih radova sa međunarodnim učešćem.

Oblasti interesovanja najviše su joj usmerene na rad sa mladjom decom (od beba do adolesecenata) i njihovim roditeljima.

Posebno interesovanje i posvećenost u radu usmerava na detekciju razvojnih smetnji –usporen i disharmoničan razvoj kod dece, senzorne smetnje, višestruke smetnje kod dece; procenu zrelosti dece za polazak u školu – edukativnu, kognitivnu i socioemocionalnu, te otkrivanje specifičnih i nespecifičnih smetnji učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija, dispraksija, neverbalne smetnje i sl.)

Ima višegodišnje iskustvo u grupnom radu sa decom kroz terapijski modalitet Psihodrame.

Udata je i ima ćerku.