Alenka Repac

Alenka Repac

Psiholog


Kontakt informacije

Telefon

+381 64 30 37 377

E-mail

alenka@savetovaliste.org.rs


Nakon završenih studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, počinje da radi kao stručni saradnik – psiholog u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ u Novom Sadu. Tokom rada u pomenutoj ustanovi koristi svaku priliku da se neformalno stručno usavršava putem raznih seminara i treninga namenjenih proširivanju znanja i veština u radu sa decom, od posebno ističe terapijski trening iz kognitivne i porodične terapije u radu sa decom i adolescentima. Učestvuje u radu Udruženja vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine, kreiranjem i realizacijom stručnih predavanja i radionica za njene članove. Radila je kao spoljni saradnik u Srednjoj medicinskoj školi „7. April“ u Novom Sadu, na predmetu „Zdravstvena psihologija“. Stekla je osnovni sertifikat iz Transakcione analize. Trenutno je  na završnoj godini edukacije za dečijeg integrativnog psihoterapeuta. U Centru Ličnog Razvoja osim individualnog rada sa decom i roditeljima, radi i kao voditelj dečijih psihodramsih grupa. Rad ostvaruje kako na srpskom, tako i na slovačkom jeziku.

Udata je i ima troje dece.