DELATNOST

Delatnost stručnjaka CLR usmerena je na rad sa bebama, predškolskom decom, školskom decom i mladima, kao i na rad sa odraslima.

Cilj nam je da svaka osoba tokom odrastanja i sazrevanja iskaže svoj optimalni potencijal –  da je spremna da uradi ono što je nabolje za nju i ljude koji je okružuju. Za to je potrebno da deca i njihovi staratelji budu dobrog mentalnog zdravlja.

PORODICA I MENTALNO ZDRAVLJE POJEDINCA

Jedan od ključnih faktora mentalnog zdravlja je porodica:

Ukoliko su deca okružena osobama koje ih razumeju, kojima veruju i koje ih vole velika je verovatnoća da će stvoriti zdravu osnovu za dalji život. Ipak, mnoga deca nemaju ambijent emotivnog blagostanja što znači da odrastaju u okruženju u čijim odnosima vlada nepoverenje, odbacivanje (problema), ljutnja, pa čak i mržnja između članova porodice. Znamo da su deca kao mala prilagodljiva, ali tokom odrastanja u “nezdravim” porodicama ona se teško nose sa svojim emocijama i tuđim reakcijama. Razvijaju mehanizme koji im mogu pomoći da opstanu, ali je mentalno zdravlje najčešće duboko narušeno, te kao odrasli neretko ponavljaju upravo loše obrasce ponašanja svojih roditelja.

 

Simptomi narušenog mentalnog zdravlja ko dece mogu se manifestovati kroz:

  • poremećaje spavanja (npr. učestala noćna buđenja)
  • poremećaje ishrane (npr.anoreksija)
  • poremećaje ponašanja (npr.prkos i bes)
  • poremećaje govora (npr.mucanje, mutizam i sl.)
  • noćna i/ili dnevna umokravanja
  • tikove
  • strahove
  • depresiju
  • opsesivno-kompulsivne poremećaje i sl.

što zahteva stručnu pomoć i podršku – kako samom detetu, tako i porodici.