Delatnost

Delatnost stručnjaka CLR usmerena je na rad sa bebama, predškolskom decom, školskom decom i mladima, kao i na rad sa odraslima.

Pročitajte detaljnije »

Usluge

U prvim susretima realizujemo psihološku procenu/dijagnostiku. Nakon toga, a u saradnji sa klijentom predlažemo osmišljavamo dalji tok psihološkog rada.Pročitajte detaljnije »

Edukacije

Centar Ličnog Razvoja nastoji da organizuje edukacije, stručna predavanja i radionice za decu, mlade i odrasle. Edukacije su osmišljene u vidu grupnih sastanaka i /ili radionica …Pročitajte detaljnije »

Centar Ličnog Razvoja

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE ZA DECU, MLADE I ODRASLE

Udruženje “Centar Ličnog Razvoja” (CLR), osnovano 2011.godine u Novom Sadu, a sa ciljem da doprinosi poboljšanju kvaliteta života pojedinca i porodice. Članovi CLR su stručnjaci iz oblasti psihologije, koji svoju delatnost obavljaju kroz individualni, timski i integrativni pristup.

Aktivnosti

CLR primenjuje multidisciplinarni pristup radi što boljih kako preventivnih, tako i kurativnih učinaka u zaštiti mentalnog zdravlja kroz:

  • stimulciju ličnog rasta i razvoja proširenjem svesnosti i odgovornosti pojedinca;
  • rad na prevazilaženju stresa i rezilijentnosti uz pomoć psihoterapeuta i/ ili kroz podsticanje samopomažućih tehnika;
  • jačanje samopouzdanja pojedinca, njegovog životnog zadovoljstva i funkcionalnosti;
  • usvajanje konstruktivnih obrazaca u sferama mišljenja, emocija i ponašaja.
  • unapređenje veštine komunikacije i zalaganje za lična prava kroz asertivni model;
  • organizaciju edukativnih radionica i predavanja;
  • konsultativne i supervizijske susrete za zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama;