EDUKACIJE:

1. U cilju edukacije edukacije roditelja I stručnjaka koji su u neposrednom kontaktu sa decom u dva navrata (novembar 2015. Oktobar 2016.) organizovali smo seminar Brain Gym za primenu u vrtićima i školama, a sa direktnom prohodnošću za sticanje sertifikata Brain Gym 101 I Brain Gym 201. Voditeljka seminara je bila dr sci. Majda Končar, defektolog , Instruktor i savetnica za programe Brain Gym®, Doble Doodle Play i Brain organization Profile sa licencom: Educational Kinesiology Foundation /Brain Gym® International, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013.Ventura CA. USA.

2. U januaru i februaru 2017. planirana je edukacija Koraci u razvoju i primeni Ranog interventnog programa koja će svim stručnjacima u području rane intervencije, ponuditi korake u planiranju i sprovođenju podrške  deci sa razvojnim smetnjama i teškoćama.